Всичко за развода по исков ред

Какво знаете за развода по исков ред? При този тип развод, съпрузите имат право да предприемат действия, посредством които да прекратят брака си, ако смятат, че той съществува формално помежду им или им липсват нормални съпружески отношения и разбирателство.

Тъй като молбата за развод се подава само от съпругата или съпруга и разводът не е по взаимно съгласие, молбата до съда трябва да бъде придружена от доказателства, които да сочат,че бракът е непоправимо разстроен. При исковия ред мотивите за развода трябва да се докажат. Искащия развод трябва да покаже всички факти, които според него са довели приключването на брака. За съжаление все повече хора търсят адвокат за бърз развод.

Вина за състоянието на брака? Съпругата или съпругът, който подава исковата молба за развод, може да поиска съда да се произнесе по вината за непоправимото състояние на брака. Защо това е толкова важно?

– Това е свързано с разноските по делото, които са за сметка на виновния, ако той бъде доказан като виновен. В случай, че съдът установи , че вината е и на двамата съпрузи, разходите по делото остават и за двамата.

– Доказването на вината има много общо и с родителските права.
– Правото на издръжка също зависи от доказване на вината на един от съпрузите. Издръжката се дължи от виновния съпруг.

– Предоставянето на семейното жилище. След като е изяснят интересите на децата, здравословното състояние и вината на съпрузите, се решава на кой да бъде предоставено семейното жилище.

Неща, които трябва да знаем, след наемането на адвокат за бърз развод и при завеждане на развод по исков ред:

-Съпрузите се явяват лично на първото съдебно заседание.
-Съдебната процедура може да бъде спряна от съпругата ако тя е бременна.
-Разводът по исков ред може да се превърне в развод по взаимно съгласие.
-Съпрузите могат да поискат време от съда да разрешат проблемите си доброволно.